6698 KVKK VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

6698 KVKK VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU  GENEL AÇIKLAMALAR  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, KVKK’nın 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır. KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Kurumumuza bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların;  Kimlik...

Devamı...

Aydınlatma Metni

SEMERCİOĞLU Gıda San. ve Tic. A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla SEMERCİOĞLU Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Kişisel verilerin işlenme amaçları ;...

Devamı...

Açık Rıza Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AÇIK RIZA ONAY METNİ 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” gereğince, kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel verilerimin, sağlık verilerimin “SEMERCİOĞLU Gıda San. ve Tic. A.Ş.” ye tarafımca sözlü/ yazılı  ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen...

Devamı...